Окремі видання

Олександр ХОЛОД
СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ: тенденції розвитку
Навчальний посібник

Навчальний посібник присвячено вивченню різних наукових теорій і методологічних підходів у дослідженні соціальних комунікацій (соціальної комунікації). Автор пропонує програму навчальної дисципліни «Соціальні комунікації: тенденції розвитку», теми й плани лекцій і семінарських занять, завдання для самостійної роботи, список питань для іспиту (заліку), критерії оцінювання знань студентів, рекомендує джерела для вивчення навчальної дисципліни.

 

ISBN 978-617-7616-00-8

Холод О. Соціальні комунікації: тенденції розвитку : Навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. й доп. / О. М. Холод. – К. : Видавництво «Білий Тигр», 2018. – 370 с.


Річард ГОРБАНЬ
РЕАЛІСТИЧНИЙ УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПЕРСОНАЛІЗМ ЧЕСЛАВА СТАНІСЛАВА БАРТНІКА
Монографія

Монографія представляє собою комплексну філософсько-релігієзнавчу розвідку персоналістичного мислення як повноцінної, чіткої та логічно витриманої філософсько-теологічної системи, присвячену малодослідженій сучасною наукою концепції реалістичного універсального персоналізму видавного польського філософа-богослова Чеслава Станіслава Бартніка. Книга розрахована на фахівців у галузі філософії, богослов’я та релігієзнавства, викладачів, аспірантів, студентів гуманітарних факультетів.

ISBN 978-966-97496-7-3

Горбань Р. Реалістичний універсальний персоналізм Чеслава Станіслава Бартніка : Монографія / Річард Горбань. – К. : Видавництво «Білий Тигр», 2016. – 484 с.


Упорядники: ГРУБОВ В.М., САНАКУЄВ М.Г.
ФІЛОСОФІЯ І МЕТОДОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ
Хрестоматія

У хрестоматії містяться праці видатних вчених та політичних діячів сучасності, у яких розкриваються філософські і методологічні проблеми соціальних комунікацій. Видання призначене для студентів, аспірантів, здобувачів і викладачів, які цікавляться питаннями соціальних комунікацій.

Філософія і методологія соціальних комунікацій : Хрестоматія / Упоряд. : В.М. Грубов, М.Г. Санакуєв. – Київ : Видавництво «Білий Тигр», 2016. – 194с.


stiliova_paradigma_literaturiОлена БОНДАРЕВА, Світлана ОЛІЙНИК
СТИЛЬОВА ПАРАДИГМА ЛІТЕРАТУРИ
Навчальний посібник із курсу «Поетика літературних стилів»

Навчальний посібник призначений для студентів гуманітарної галузі. Містить відомості про сутність явища стилю, критерії художності, стильову динаміку в літературі, а також особливості літературного процесу.

Бондарева О. Є., Олійник С. М. Стильова парадигма літератури : Навч. посіб. / Олена Бондарева, Світлана Олійник. – К. : Видавництво «Білий Тигр», 2015. – 128 с.


.Роман ЯРОШЕНКОyaroshenko_r_psalm
ПСАЛМ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ ХІХ–ХХ СТОЛІТЬ:
ЕВОЛЮЦІЯ ЖАНРОВО-СТИЛЬОВОЇ ПРИРОДИ
Монографія

Авторська монографія відкриває нове бачення жанру псалма. Відстежуючи його витоки, автор демонструє самобутність та оригінальність жанру псалма в українській літературі ХІХ–ХХ століть. Матеріали дослідження можуть бути використані при вивченні української та світової літератури, історії, культурології, релігієзнавства, богослов’я.

Ярошенко Р. В. Псалм в українській літературі ХІХ–ХХ століть: еволюція жанрово-стильової природи : Монографія / Роман Ярошенко. – Київ : Видавництво «Білий Тигр», 2016. – 200 с.


Упорядник Ірина БОЙЧУК
АЛЬБОМ ФОРТЕПІАННИХ П’ЄС «БУКОВИНСЬКІ ТАНЦІ»
ГАММИ СКУПИНСЬКОГО

У виданні вперше представлено «Буковинські танці» (для фортепіано в чотири руки), написані сучасним українсько-американським композитором, доктором музики – Гаммою Скупинським. Збірка фортепіанних п’єс вміщує 10 творів танцювального, обрядового характеру. Альбом фортепіанних п’єс в чотири руки Гамми Скупинського може використовуватися як у концертно-виконавській практиці піаністів, так і на всіх рівнях навчання гри на фортепіано, а також до курсів з історії і теорії музики, музичного краєзнавства.

Альбом фортепіанних п’єс «Буковинські танці» Гамми Скупинського / Упоряд. : І. І. Бойчук. – Київ : Видавництво «Білий Тигр», 2016. – 86 с.

..


Упорядник Ірина БОЙЧУК
АЛЬБОМ ФОРТЕПІАННИХ П’ЄС «БУКОВИНСЬКІ ДУЕТИ»
ГАММИ СКУПИНСЬКОГО

У виданні вперше представлено «Буковинські дуети» (для фортепіано в чотири руки), написані сучасним українсько-американським композитором, доктором музики – Гаммою Скупинським. Збірка фортепіанних п’єс вміщує 10 творів танцювального, обрядового характеру. «Буковинські дуети» доктора музики Гамми Скупинського написані у серпні 2016 року.

Альбом фортепіанних п’єс «Буковинські дуети» Гамми Скупинського / Упоряд. : І. І. Бойчук. – Київ : Видавництво «Білий Тигр», 2016. – 88 с.

.. 


boichykУпорядник Ірина БОЙЧУК
АЛЬБОМ ФОРТЕПІАННИХ П’ЄС «NO KID-DING NOTEBOOK»
ГАММИ СКУПИНСЬКОГО

У виданні представлено новаторський альбом фортепіанних п’єс «No Kid-ding Notebook» сучасного українсько-американського композитора, доктора музики – Гамми Скупинського. Двадцять чотири п’єси оновлюють педагогічні традиції, започатковані Р.Шуманом в «Альбомі для юнацтва» і продовжені у «Дитячому альбомі» П.Чайковським.

Альбом фортепіанних п’єс «No Kid-ding Notebook» Гамми Скупинського / Упоряд. : І. І. Бойчук. – Київ : Видавництво «Білий Тигр», 2016. – 68 с.

.


Ірина ЯРОШЕНКОyaroshenko_i
МУЗИЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ
ХІХ–ХХ СТОЛІТЬ: 
ПРОФЕСІЙНО-ХОРОВЕ
МИСТЕЦТВО БУКОВИНИ

Навчальний посібник

У навчальному посібнику розглядається розвиток хорового мистецтва Буковини ХІХ–ХХ століть. Завдання навчального посібника – допомогти студентам опанувати основні засади розвитку професійно-виконавського мистецтва на Буковині. Видання призначене для студентів і викладачів музичних навчальних закладів, підготовки фахівців за спеціальністю «Музичне мистецтво».

Ярошенко І. В. Музичне краєзнавство Західної України ХІХ–ХХ століть: професійно-хорове мистецтво Буковини : Навчальний посібник / Ірина Ярошенко. – К. : Видавництво «Білий Тигр», 2015. – 220 с.


chaplukКатерина ЧАПЛИК
ВИГРАВАЙ, СОПІЛОНЬКО
Школа гри на хроматичній сопілці для учнів 1–4 класів
Навчально-методичний посібник

Навчально-методичний посібник «Вигравай, сопілонько» був впорядкований у процесі занять з учнями на позакласних заняттях гуртка сопілкарів «Дударик». У ньому підібрано твори, що допоможуть учням крок за кроком освоїти ази гри на сопілці від звуку «ля», аж до повного діапазону доступного цьому прекрасному українському духовому інструменту.

Чаплик К. Вигравай, сопілонько : Школа гри на хроматичній сопілці для учнів 1–4 класів / Катерина Чаплик. – К. : Видавництво «Білий Тигр», 2015. – 102 с.

.

 Ніна ВЕРНИГОРАvernugora_stattya
НАПИСАННЯ СУЧАСНОЇ НАУКОВОЇ СТАТТІ
Методичні рекомендації

У методичних рекомендаціях описано сучасну систему побудови наукової статті згідно з останніми вимогами, що висуваються до їх укладання. Дане напрацювання допоможе науковцям правильно будувати стратегію своєї наукової роботи. Видання також стане у пригоді молодим дослідникам, які ще не мають досвіду у написанні наукових статей.

Вернигора Н. М. Написання сучасної наукової статті : Методичні рекомендації / Ніна Миколаївна Вернигора. – К. : Видавництво «Білий Тигр», 2015. – 40 с.


masimova_chb3Лариса МАСІМОВА
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ БАКАЛАВРА
Методичні матеріали для студентів напряму підготовки «Видавнича справа та редагування»

Методичні рекомендації призначені для використання студентами під час виконання та оформлення випускної кваліфікаційної роботи бакалавра напряму підготовки «Видавнича справа та редагування».

Масімова Л. Г. Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи бакалавра : методичні матеріали для студентів напряму підготовки «Видавнича справа та редагування» / Л. Г. Масімова. – К. : Видавництво «Білий Тигр», 2015. – 32 с.


Ірина ЯРОШЕНКОyaroshenko_chb3
ІНТЕРПРЕТАЦІЙНА СИСТЕМА У ФОРМУВАННІ
ХУДОЖНЬО-ВИКОНАВСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ДИРИГЕНТА
Методичні рекомендації

Методичні рекомендації вміщують основні положення та терміни із хорового диригування, призначені для формування художньо-виконавської майстерності диригента. Призначені для студентів та викладачів спеціальності «хорове диригування».

Ярошенко І. В. Інтерпретаційна система у формуванні художньо- виконавської майстерності диригента : метод. рекомендації / Ірина Володимирівна Ярошенко. – К. : Видавництво «Білий Тигр», 2015. – 40 с.


turkov_gГеннадій ТУРКОВ
БЛИЗЬКЕ – ДАЛЕКО
(вірші 1967–1992 років)
Поезії

Поетична збірка містить твори, що відображають внутрішній світ поета. Ліричні мотиви гармонійно поєднуються з яскравими образами, які допомагають читачам зрозуміти авторське світосприйняття.

Турков Г. Близьке – далеко (вірші 1967–1992 років) : поезії / Геннадій Турков. – К. : Видавництво «Білий Тигр», 2015. – 118 с.


Юлія СКОРБЕНКОskorbenko
ГІРКИЙ ПРИСМАК РЕАЛЬНОСТІ
Психологічна повість

Перше видання молодого автора переповнене почуттями та палкими поривами до розкриття найпотаємніших задумів свого серця. Оповідання занурює у світ неймовірного і трагічного, а разом з тим демонструє глибокий духовний смисл.

Скорбенко Ю. Гіркий присмак реальності (Трагічна історія загибелі однієї поетичної душі, яка переродилася в чисте невинне творіння Господа…) / Юлія Скорбенко. – К. : Видавництво «Білий Тигр», 2015. – 82 с.

.


solomchakЛюбов СОЛОМЧАК
ДУША ПОЕТА
Поетична збірка

До збірки «Душа поета» увійшли вірші різної тематики, в яких оспівується краса рідного бойківcького краю, духовність його людей, любов народу до Бога, до наших християнських святинь. У книжці вміщені колядки та щедрівки, молитви-пісні, які возвеличують українські релігійні свята.

Соломчак Л. Душа поета : Поетична збірка / Любов Соломчак. – К. : Видавництво «Білий Тигр», 2015. – 100 с.