Вихідні дані

ТОВ «Видавництво «Білий Тигр»

Найвищий керуючий орган: генеральний директор


Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції
Серії ДК № 4764 від 26.08.2014 р.


Науково-методичний журнал «Українське слово і сучасність»
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серії КВ № 20887-10687Р від 22.08.2014 р.

Науково-методичний журнал «Початкова школа і сучасність»
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серії КВ № 20888-10688Р від 22.08.2014 р.

Науково-методичний журнал «Історія і сучасність»
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серії КВ № 21368-11168Р від 09.06.2015 р.


Контроль за передплатою та розповсюдженням періодичних видань:
Контроль за випуском періодичних та неперіодичних видань:
Державна наукова установа «Книжкова палата України імені Івана Федорова»
ukrbook.net

Державний комітет телебачення і радіомовлення України
comin.kmu.gov.ua


Не є платником ПДВ.


Юридична адреса:
04209, Україна, м. Київ
вул. Героїв Дніпра, 31-Б


Домашня сторінка: wt.co.ua
Офіційна сторінка у «Facebook»: www.facebook.com/whitetigerpress


Контактні телефони:
(+380) 96 796-41-22
(+380) 99 13-14-599
(+380) 44 451-61-42

Е-мейл:
ukr-press@ukr.net
yaroshenko_roman@ukr.net