ЯРОШЕНКО Роман Васильович

  • завідувач відділу прес-служби Національного авіаційного університету
  • доцент кафедри журналістики, реклами та зв’язків з громадськістю Факультету міжнародних відносин Національного авіаційного університету
  • докторант спеціальності “Соціальні комунікації”
  • кандидат філологічних наук
  • генеральний директор «White Tiger Company»
  • дійсний член Національної спілки журналістів України
  • шеф-редактор видань: «Початкова школа і сучасність», «Українське слово і сучасність», «Історія і сучасність»; художній редактор часопису «Авіатор»

Наукові зацікавлення: медіа-бізнес, соціальні комунікації, журналістика, стратегії видавничого бізнесу

Досвід роботи у сфері журналістики: 14 років.

Досвід роботи

Роки

Місце роботи

Посада

2018–…. Національний авіаційний університет

Центр медіакомунікацій

Факультет міжнародних відносин

завідувач відділу прес-служби

доцент кафедри журналістики, реклами та зв’язків з громадськістю

художній редактор і дизайнер газети «Авіатор»

2017–2018 Київський міжнародний університет

Інститут журналістики, кіно і телебачення

завідувач кафедри аудіовізуального мистецтва та виробництва

директор прес-центру

шеф-редактор журналу «Post Scriptum Plus»

доцент кафедри соціальних комунікацій, викладач дисциплін зі спеціальностей «Публічне управління», «Журналістика», «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво», «Кіно- телемистецтво», «Видавнича справа та редагування»:

Кіно- телемистецтво в сучасній соціокультурній ситуації / Організація роботи редактора в умовах ринкової економіки / Комунікації в публічному управлінні / Газетно-журнальне виробництво / Журналістський менеджмент і маркетинг / Інтернет-журналістика / Соціологія масової комунікації / Технічні засоби виробництва / Загальне редагування / Комп’ютерно-видавничі технології / Менеджмент і маркетинг у видавничій справі / Основи репрографії та комп’ютерного дизайну / Основи сучасної поліграфії

член ДЕК зі спеціальностей «Кіно- телемистецтво» і «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво» (бакалавр, магістр) (2018)

співавтор міжкафедральної монографії «Проблеми соціо-культурного розвитку й художнього дискурсу в аспекті комунікаційних процесів і зв’язків» (2018)

організатор наукових конференцій, семінарів, круглих столів, майстер-класів

2014–2018 Видавництво
«Білий Тигр»
генеральний директор,
шеф-редактор понад 140 випусків різних видів видань
2014 Газета «Моя Оболонь» шеф-редактор, технічний та художній редактор
2014 Видавництво
«ЮРІНКОМ ІНТЕР»
відповідальний секретар, випусковий редактор,
технічний та художній редактор
2012–2018 Київський
університет
імені
Бориса Грінченка

Інститут
журналістики
доцент кафедри реклами і зв’язків з громадськістю, доцент кафедри видавничої справи, викладач дисциплін зі спеціальностей «Журналістика», «Видавнича справа та редагування», «Книгознавство, бібліотекознавство та бібліографія»:

Видавничий бізнес / Основи підприємництва / Основи менеджменту / Економічна проблематика / Редагування освітніх видань: науково-популярні / Макети і верстка / Основи видавничої справи / Історія видавничої справи / Коректура / Видавничо-поліграфічні стандарти / Типологія помилок / Текстознавство / Редагування наукової, науково-популярної і ужиткової літератури / Редагування навчальної та довідкової літератури / Редагування суспільно-політичної літератури / Редагування художньої та дитячої літератури / Редагування науково-технічної та науково-популярної літератури / Навчальні, наукові та науково-популярні видання / Теорія та історія видавничої справи та редагування / Видавнича справа. Технології. Вступ до спеціальності / Книжкові видання

голова приймальної комісії зі вступного фахового випробування спеціальностей
«Видавнича справа та редагування» і «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія» (2014; 2015)

член державної екзаменаційної комісії зі спеціальностей: «Видавнича справа та ред.», «Книгозн., бібліотекозн. і бібліографія», «Філологія» (2014; 2015; 2016)

співавтор освітніх програм підготовки бакалавра зі спеціальності «Видавнича справа та редагування» (2016; 2017)

автор програм з вступного фахового випробування спец. «Вид. справа та редагування» i «Книгозн., бібліотекозн. і бібліографія» (2014–2017)

автор 28 робочих програм навч. дисциплін зі спец.: «Вид. справа та редагування», «Книгозн., бібліотекозн. і бібліографія», «Філологія»

співавтор наукової монографії «Абетка соціальних комунікацій» (2015)

засновник та головний організатор Всеукраїнської наукової конференції «Комунікаційні стратегії сучасної школи» (20152016)

співорганізатор Всеукраїнського фестивалю буктрейлерів і промороликів «Book Fashion» (2015)

2012–2015 Міністерство освіти і науки України
Державне видавництво «Педагогічна преса»
відповідальний (випусковий) редактор, технічний редактор, коректор
понад 40 випусків міністерських науково-методичних видань
2013–2014 Журнал «Наш Собор» літературний і богословський редактор
2012–2013 Київська Духовна Семінарія УГКЦ викладач релігієзнавчих і культурологічних дисциплін
2010–2012 Київський національний торговельно-економічний університет провідний спеціаліст відділу інноваційних технологій

та захисту інтелектуальної власності

2010–2012 Національний університет
«Острозька академія»
викладач філософських і релігієзнавчих дисциплін
2008–2009 Обласне радіо «Дзвони» ведучий радіопрограми «Сім днів»
2007–2010 Обласна газета «Вечірній Івано-Франківськ» позаштатний кореспондент, журналіст, ведучий колонки
2003–2012 Газета «Нова Зоря» позаштатний кореспондент, автор рубрик, аналітик

Освіта і науковий досвід

2017–…. Національна спілка журналістів України дійсний член спілки
2014–2017 Київський університет імені Бориса Грінченка докторантура на здобуття ступеня доктора наук із соціальних комунікацій
2014–2018 Наукові журнали
«Українське слово і сучасність»,
«Історія і сучасність»,
«Початкова школа і сучасність»
шеф-редактор, науковий редактор
26/09/2012 Вища атестаційна комісія України кандидат філологічних наук
2009–2011 Національний університет
«Острозька Академія»
аспірантура для здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук
2009–2010 Національний університет
«Острозька Академія»

Факультет філософії та релігієзнавства
богослов, викладач філософських та релігієзнавчих дисциплін (магістр)
2008–2009 Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Інститут філософії
викладач філософських дисциплін (бакалавр)
2005–2011 Івано-Франківська Теологічна Академія /
Івано-Франківська Духовна Семінарія
теолог, викладач релігієзнавчих дисциплін (магістр)
2005–2009 Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Інститут філології
філолог, викладач української мови та літератури (магістр)

Список наукових праць:

Ярошенко Р. Проблеми соціокультурного розвитку й художнього дискурсу в аспекті комунікаційних процесів і зв’язків (література, журналістика, кінематограф, театр) : кол. монографія / Р. Ярошенко, С. Мартиненко, Г. Кривошея та ін. – Київ : КиМУ, 2018. – 336 с.

Ярошенко Р. Сучасне друковане видання: мистецтво VS бізнес / Роман Ярошенко // Українське слово і сучасність. – Київ : Видавництво «Білий Тигр», 2018. – № 4 (38). – С. 3–12.

Ярошенко Р. Поняття «клієнт» у формуванні стратегії розвитку сучасного видавничого бізнесу / Роман Ярошенко // Вісник Книжкової палати. – Київ, 2017. – № 11 (256). – С. 19–23. (фахове видання)

Ярошенко Р. Соціально-комунікаційний аспект видавничого бізнесу: взаємозв’язок з аудиторією / Роман Ярошенко // Інформаційне суспільство. – Київ, 2017. – № 24. – С. 73–80. (фахове видання)

Ярошенко Р. Сутність та функціонування партнерської співпраці у видавничому бізнесу / Роман Ярошенко // Наукові записки Інституту журналістики. – Київ, 2017. – Т 1 (66). – С. 106–112. (фахове видання)

Ярошенко Р. Партнерська співпраця як складник розвитку видавничого бізнесу / Роман Ярошенко // Вісник Книжкової палати. – Київ, 2017. – № 6 (251). – С. 3–6. (фахове видання)

Ярошенко Р. Вплив ЗМІ на формування особистості: соціокультурний аспект / Роман Ярошенко // Формування особистості в багатоступеневій системі освіти: досвід, реалії, перспективи. – Умань, 2017. – С. 168–173.

Ярошенко Р. Формування розвитку сучасної видавничої організації: базисні стратегії / Роман Ярошенко // Вісник Книжкової палати. – Київ, 2017. – № 4 (249). – С. 17–21. (фахове видання)

Ярошенко Р. Концептуальні особливості видавничої справи України ХХ століття / Роман Ярошенко // Історія і сучасність. – Київ : Видавництво «Білий Тигр», 2017. – № 3 (11). – С. 3–7.

Ярошенко Р. Специфіка провідних сучасних шкіл видавничої справи України та ближнього зарубіжжя / Роман Ярошенко // Українське слово і сучасність. – Київ : Видавництво «Білий Тигр», 2017. – № 4 (32). – С. 3–9.

Ярошенко Р. Видавничий бізнес та мистецтво видання / Роман Ярошенко // Scientific-Researches. – Кишинів, 2017. – № 5. – С. 32–35. (міжнародне видання)

Ярошенко Р. Формування стратегії сучасної видавничої організації: визначення цілей та виду економічної діяльності / Роман Ярошенко // Вісник Книжкової палати. – Київ, 2017. – № 3 (248), березень. – С. 33–36. (фахове видання)

Ярошенко Р. Формування видавничого бізнесу: типологічні нариси / Роман Ярошенко // Історія і сучасність. – Київ : Видавництво «Білий Тигр», 2017. – № 2 (10). – С. 3–10.

Ярошенко Р. Видавнича справа в контексті формування національної свідомості: огляд XVXVI століть / Роман Ярошенко // Українське слово і сучасність. – Київ : Видавництво «Білий Тигр», 2017. – № 3 (31). – С. 13–20.

Ярошенко Р. Технології соціальних комунікацій в контексті розвитку видавничої справи України (2005–2010 рр.) / Роман Ярошенко // Структурні зміни у суспільстві та економіці під впливом комунікацій та інформації. – Полтава, 2016. – С. 52–54.

Ярошенко Р. Вплив медійних ресурсів на трансформацію читача художньо-літературних видань / Роман Ярошенко // Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – № 2. – С. 50–52.

Ярошенко Р. Псалм в українській літературі ХІХ–ХХ століть: еволюція жанрово-стильової природи : Монографія / Роман Ярошенко. – Київ : Видавництво «Білий Тигр», 2016. – 200 с. (авторська монографія)

Ярошенко Р. Специфіка і значення видань громадянсько-політичної лірики Тараса Шевченка в історії українського народу: відгомін у сучасності / Роман Ярошенко, Анастасія Іванова // Українське слово і сучасність. – К. : Білий Тигр, 2014. – № 4, грудень. – С. 39–59.

Ярошенко Р. Особенности издательского процесса переводной художественной литературы: проблематика буквализма / Роман Ярошенко // Актуальные вопросы филологии и методики преподавания иностранных языков. – СПб, 2014. – С. 46–51. (міжнародне видання)

Ярошенко Р. Друковане слово в історії України ХХ століття / Роман Ярошенко, Діана Приліпко // Історія в рідній школі. – Київ, 2014. – № 5. – С. 28–34. (фахове видання)

Ярошенко Р. Вплив художньої літератури на свідомість читача середньої та вищої школи / Роман Ярошенко // Літературний процес : мова мистецтв і мистецтво мови. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2014. – С. 316–320.

Ярошенко Р. Роль острозьких першодруків у історії розвитку видавничої справи / Роман Ярошенко // Історія в рідній школі. – К., 2014. – № 3. – С. 44–46. (фахове видання)

Ярошенко Р. Проблематика невідповідності авторського задуму та кінцевого результату видавничої продукції / Роман Ярошенко, Наталія Власенко // Українська мова і література в школах України. – К., 2014. –  № 1. – С. 47–50. (фахове видання)

Ярошенко Р. Мистецтво друкованого слова: вплив на культуру та свідомість / Роман Ярошенко // Мистецтво і дизайн: традиції, пошук, перспективи. – К. : Мистецький інститут художнього моделювання та дизайну імені Сальвадора Далі, 2013. – С. 237–241. (фахове видання)

Ярошенко Р. Засоби відображення українських наукових видань кінця ХХ – початку ХХІ століття / Роман Ярошенко, Катерина Яроповецька // Українська мова й література в сучасній школі. – К., 2013. –  № 6. – С. 9–13. (фахове видання)

Абетка соціальних комунікацій : довідник / Упор. : Г. В. Горбенко, Л. Г. Масімова, Р. В. Ярошенко та ін. – К. : Жнець, 2014. – 152 с. (колективний довідник)

Ярошенко Р. Конотації релігійного спектру видавничої справи України / Роман Ярошенко // Літературний процес : територія Гутенберга чи віртуальна реальність. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – С. 266–272.

Ярошенко Р. Літературне підпілля – гріх чи реальність? / Роман Ярошенко, Діана Приліпко // Українська література. – 2013. – № 7–8. – С. 51–55.

Ярошенко Р. «Страшні слова, коли вони мовчать» / Роман Ярошенко, Анна Буратевич // Українська мова й література в сучасній школі. – К., 2013. – № 2. – С. 6–11. (фахове видання)

Ярошенко Р. Мотиви біблійних псалмів у внутрішньому світі героїв малої прози Леся Мартовича / Роман Ярошенко // Художньо-смислові координати творчості Леся Мартовича. – Івано-Франківськ : Вид. Прикарпат. нац. ун. ім. В. Стефаника, 2012. – С. 146–151. (фахове видання)

Ярошенко Р. Психологія свідомості читача-паломника / Роман Ярошенко // Наш Собор. – Київ : «ВТС принт», 2012. – № 3 (17). – С. 14–15.

Ярошенко Р. Жанр псалма у контексті сакральної літературної традиції / Роман Ярошенко // Літературний процес : структурно-семіотичні площини. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2012. – С. 235–237.

Інновації та інвестиції : енциклопедія / Упоряд. Р. В. Ярошенко [та ін.]. – Київ : Рада, 2012. – 1290 с.

Ярошенко Р. Трансформація біблійних псалмів у контексті літературно-мистецьких аспектів / Роман Ярошенко // Історичний культурний вісник «Галичина». – Івано-Франківськ, 2011. – № 18–19. – С. 359–362. (фахове видання)

Ярошенко Р. Літературно-екзистенціальні координати специфіки становлення старозавітної поезії / Роман Ярошенко // Теоретична і дидактична філологія : Зб. наук. праць / За заг. ред. Г. Л. Токмань. – Вип. 9. – К. : ДП «Інформаційно-аналітичне агентство» – 2011. – С. 433–441. (фахове видання)

Ярошенко Р. Історія розвитку псалмів та їх догматичний характер / Роман Ярошенко // Науковий вісник ІФТА. Добрий Пастир : Теологія : Зб. наук. праць. – Івано-Франківськ, 2011. – Вип. 4. – С. 114–123.

Ярошенко Р. Специфіка природи псалма у контексті літературно-історичного розвитку / Роман Ярошенко // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог : Вид. Нац. ун-ту «Острозька академія». – Вип. 20. – 2011. – С. 438–442. (фахове видання)

Ярошенко Р. Жанрово-композиційні особливості псалмів та їх лінгвістичний аналіз / Роман Ярошенко // Українська література у загальноосвітній школі. – Київ : ЗАДРУГА, 2011. – № 4, квітень 2011. – С. 38–40. (фахове видання)

Ярошенко Р. Псалм в українській літературі XIX–XX століття: еволюція жанровостильової природи [Текст] : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.01.01 / Ярошенко Роман Васильович ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – К., 2011. – 20 с.

Миронюк Т. Василь Завітневич – український церковний диригент США / За ред. Р. В. Ярошенко та ін. – Київ–Чернівці, 2011. – 502 с.

Ярошенко Р. Формування псалмів у контексті історичного світогляду: міфологічний зріз / Роман Ярошенко // Слово : Записки Івано-Франківського осередку НТШ. – Івано-Франківськ : Вид.  Прикарпат. нац. ун-ту ім. В. Стефаника. – 2010. – № 2 (10). – С. 188–195.

Ярошенко Р. Філософсько-богословські особливості обробок старозавітньої поезії та їх історичний аналіз / Роман Ярошенко // Науковий вісник ІФТА. Добрий Пастир : Теологія : Зб. наук. праць. – Івано-Франківськ, 2010. – Вип. 3. – С. 195–205.

Ярошенко Р. Літературно-методологічний аналіз розвитку жанру псалма на грані Старого та Нового Завітів / Роман Ярошенко // Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство : Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. – Вип. XІХ / Ред. кол. Я. О. Поліщук [та ін.]. – Рівне : РДГУ, 2010. – C. 114–121. (фахове видання)

Ярошенко Р. Українознавче дослідження жанру псалма / Роман Ярошенко // Українознавство. – Київ : «Рада». – № 4 (37). – 2010. – С. 255–258. (фахове видання)

Ярошенко Р. Проблематика лексичного забарвлення псалмів / Роман Ярошенко // Студентські наукові записки. Серія «Гуманітарні науки». – Острог : Вид. Нац. ун-ту «Острозька академія». – Вип. 2. – 2010. – С. 507–513.

Ярошенко Р. Псалми як джерельна база літературної творчості / Роман Ярошенко // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог : Вид. Нац. ун-ту «Острозька академія». – Вип. 18. – 2010. – С. 236–245. (фахове видання)

Гласопіснець [Ноти] / Івано-Франків. Теол. Акад. ; [упоряд.: Мирон Миронюк, Роман Ярошенко]. – Івано-Франківськ : ДрукАрт, 2010. – 218 с. – ISBN 978-966-2021-26-4


Участь у наукових конференціях:

Всеукраїнська науково-практична конференція «Християнська педагогіка в іменах і освітньо-виховних ідеях» (м. Івано-Франківськ, Івано-Франківська Академія Івана Золотоустого, 11 лютого 2019) Ярошенко Р. Медіа-комунікація у контексті розвитку християнської педагогіки

Міжнародна науково-практична конференція «Педагогіка мистецтва для культурного зростання особистості протягом життя» (Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Б. Хмельницького, 08–10 листопада 2018) Ярошенко Р. Мистецтво комунікаційної компетентності у професійному становленні медіа-особистості

Всеукраїнська наукова конференція «Християнство в Україні: історичні витоки, сучасний стан і виклики ХХІ століття (до ювілею 1030-ліття хрещення України)» (м. Івано-Франківськ, Івано-Франківська Академія Івана Золотоустого, 07 листопада 2018) Ярошенко Р. Сучасний комунікаційно-історичний аспект формування релігійної та національної свідомості в Україні

ІІ Міжнародна наукова конференція «Соціальні комунікації в інтеркультурному просторі» (м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка, 16 листопада 2017) Ярошенко Р. Видавничий бізнес: сучасні умови та перспективи

Міжнародна наукова конференція «Формування особистості в багатоступеневій системі освіти: досвід, реалії, перспективи» (м. Умань, 27–28 вересня 2017) Ярошенко Р. Вплив ЗМІ на формування особистості: соціокультурний аспект

Міжнародна наукова конференція «Комунікація у ХХІ столітті: безпековий вимір» (м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка, 18 вересня 2017) Ярошенко Р. Видавнича бізнес-комунікація у ХХІ столітті: сутність та перспективи

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Комунікаційні стратегії сучасної школи» (м. Київ, Національна парламентська бібліотека України, 3 листопада 2016) Ярошенко Р. Видавнича продукція в освітніх закладах

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасний мас-медійний простір: реалії та перспективи розвитку» (м. Вінниця, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 12–13 жовтня 2016) Ярошенко Р. Сучасні стратегії розвитку видавничого бізнесу в Україні: аналіз та перспективи

V Міжнародна наукова конференція «Співпраця між Україною і Литвою в умовах російської загрози» (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 13–17 серпня 2016) Ярошенко Р. Вплив соціальних комунікацій в контексті видавничої справи на декомунізацію суспільства у 1990–2000 роках

Міжнародна науково-практична конференція «Креативні індустрії в сучасному культурному просторі» (м. Київ, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 26 травня 2016) Ярошенко Р. Проблематика менеджменту сучасного видавництва

Міжнародна наукова конференція «Глобалізація / європеїзація і розвиток національних слов’янських культур» (м. Київ, НАН України Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, 24 травня 2016) Ярошенко Р. Роль української видавничої справи в розвитку слов’янської культури та освіти

VII Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців «Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи» (м. Луцьк, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 20 травня 2016) Ярошенко Р. Медійні ресурси та їх вплив на розвиток видавництв і комунікацію з аудиторією

Міжнародна науково-практична конференція «Структурні зміни у суспільстві та економіці під впливом комунікацій та інформації» (м. Полтава, ВНЗ Укроопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», 12–13 травня 2016) Ярошенко Р. Технології соціальних комунікацій в контексті розвитку видавничої справи України (2005–2010 рр.)

Науково-методична конференція «Європейські студії в університетах України» (м. Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 22 квітня 2016) Ярошенко Р. Українська видавнича справа в контексті розвитку європейських комунікацій

ХІХ Всеукраїнська науково-практична конференція «Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість в умовах європейської інтеграції» (м. Київ, Європейський університет, 21 квітня 2016) Ярошенко Р. Сучасна національна свідомість в контексті розвитку української видавничої справи

Всеукраїнська науково-практична конференція «Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки» (м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка, 21 квітня 2016) Ярошенко Р. Модель української художньої книги у 2005–2010 рр. 

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Гуманітарний простір науки: досвід і перспективи» (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», 14 квітня 2016) Ярошенко Р. Вплив медійних ресурсів на трансформацію читача художньо-літературних видань

Міжнародна наукова конференція «Літературний процес: становлення ідентичностей» (м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка, 1–2 квітня 2016) Ярошенко Р. Модель впливу української видавничої продукції та мас-медіа на формування національної ідентичності у 1990–2000-х рр.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Комунікаційні стратегії сучасної школи» (м. Київ, Національна парламентська бібліотека України, 27–28 листопада 2015) Ярошенко Р. Новітня модель розвитку художньо-літературних видань крізь призму видавничого бізнесу

Міжнародна науково-практична конференція «Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету» (Київський університет імені Бориса Грінченка, 20 серпня 2015) Ярошенко Р. Е-середовище сучасного університету

Міжнародний науково-практичний семінар «Актуальні проблеми протидії інформаційній агресії» (Київський університет імені Бориса Грінченка, 13 червня 2015)

Всеукраїнська науково-практична конференція «Прикладні та фундаментальні аспекти досліджень в соціальних комунікаціях» (Івано-Франківськ, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 20–22 травня 2015) Ярошенко Р. Сучасні тенденції розвитку українських художньо-літературних видань

Міжнародна науково-практична конференція «Соціальні комунікації в інтеркультурному просторі: міжконтинентальний діалог інтелектуалів» (Київський університет імені Бориса Грінченка, 13 листопада 2014)

Міжнародна наукова конференція «Польська культура в контексті волинського тексту» (Луцьк, 2014) Ярошенко Р. Полікультурні взаємозв’язки перших волинських друкарень (на прикладі польсько-волинських взаємин)

Міжнародна наукова конференція «Прикладні соціально-комунікативні технології» (Київ, листопад 2014)

Міжнародна наукова конференція «Літературний процес: мова мистецтв і мистецтво мови» (Київ, 4–5 квітня 2014) Ярошенко Р. Вплив художньої літератури на свідомість читача середньої та вищої школи

Международная научная конференция «Актуальные вопросы филологии и методики преподавания иностранных языков» (Санкт-Петербург, 19–21 февраля 2014) Ярошенко Р. Особенности издательского процесса переводной художественной литературы: проблематика буквализма

Всеукраїнська науково-практична конференція «Мистецтво і дизайн: традиції, пошук, перспективи» (Київ, 24–25 квітня 2013) Ярошенко Р. Мистецтво і дизайн у сучасній видавничо-поліграфічній діяльності

Всеукраїнська наукова конференція «Літературний процес: територія Гутенберга чи віртуальна реальність?» (Київ, 5–6 квітня 2013) Ярошенко Р. Конотації релігійного спектру видавничої справи України

Всеукраїнська наукова конференція «Літературний процес: структурно-семіотичні площини» (Київ, 6–7 квітня 2012) Ярошенко Р. Жанр псалма у контексті сакральної літературної традиції

Всеукраїнська науково-практична конференція «Художня література і екзистенціальна філософія» (Переяслав-Хмельницький, 14–15 квітня 2011) Ярошенко Р. Літературно-екзистенціальні координати специфіки становлення старозавітної поезії

Всеукраїнська науково-практична конференція «Дні науки» (Острог, 23–24 березня 2011) Ярошенко Р. Семантика формування образно-мотиваційних інтерпретацій псалмів в українській літературі ХІХ–ХХ ст.

Міжнародна науково-теоретична конференція «Концепт реальності у філософії, літературі і науці» (Суми, 24-26 лютого 2011) Ярошенко Р. Концептуальність псалма в парадигмі різножанрової специфіки розвитку старозавітної поезії

Всеукраїнська науково-практична конференція «Художньо-смислові координати творчості Леся Мартовича» (Івано-Франківськ, 11–12 лютого 2011) Ярошенко Р. Мотиви біблійних псалмів у внутрішньому світі героїв малої прози Леся Мартовича

Всеукраїнська науково-практична конференція «Дні науки» (Острог, 23–24 березня 2010) Ярошенко Р. Характер та особливості розвитку жанру псалма в українській літературі ХІХ століття

Міжнародна науково-практична конференція «Українознавство у світовому гуманітарному просторі» (Київ, 21–22 жовтня 2010) Ярошенко Р. Українознавче дослідження жанру псалма


Відзнаки, подяки, сертифікати

Ярошенко Р. СЕРТИФІКАТ про підвищення кваліфікації у тренінговій програмі з розбудови університетської корпоративної культури “Лідерство Служіння”. – Київ, 2015. – видав: В. О. Огнев’юк, ректор Київського університету імені Бориса Грінченка

Ярошенко Р. СЕРТИФІКАТ про створення електронного навчального курсу «Видавнича справа» для ОКР «Бакалавр» / Автор курсу. – Київ, 2014. – видали: В. О. Огнев’юк, ректор Київського університету імені Бориса Грінченка; Н.В. Морзе, проректор з інформатизації навчально-наукової та управлінської діяльності

Ярошенко Р. ПОДЯКА завідувача кафедри. – Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка, 2013. – видала: Г. В. Горбенко, завідувач кафедри реклами та зв’язків з громадськістю Київського університету імені Бориса Грінченка

Ярошенко Р. СЕРТИФІКАТ про участь у тренінгу «Захист від інформаційної агресії». – Київ, Національна парламентська бібліотека України, 2016. – видав: О. В. Курбан, тренер, кандидат наук із соціальних комунікацій, експерт з питань інформаційної політики

Ярошенко Р. СЕРТИФІКАТ про участь у тренінгу «Мистецтво підготовки і виголошення промови з метою переконування». – Київ, Національна парламентська бібліотека України, 2016. – видав: Г. Л. Бондаренко, тренер, кандидат педагогічних наук, експерт з питань риторики та виголошення промов

Ярошенко Р. СЕРТИФІКАТ про участь у тренінгу «Активні форми навчання на уроках словесності». – Київ, Національна парламентська бібліотека України, 2016. – видала: С. І. Дем’яненко, тренер, експерт з питань методики викладання у серднійта вищій школі


Авторські філософсько-богословські книги:

Ярошенко Р. Акафіст до Вишгородської Матері Божої / Роман Ярошенко. – Івано-Франківськ, 2011. – 36 с.

Ярошенко Р. Акафіст до святого Отця Піо / Роман Ярошенко. – Івано-Франківськ : Видавництво ІФТА, 2009. – 32 с.

Ярошенко Р. Акафістник / Роман Ярошенко. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2008. – 256 с.

Ярошенко Р. Акафісти [вид. третє, допов.] / Роман Ярошенко. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2005. – 176 с. – ISBN 966-8265-03-3.

Ярошенко Р. Акафісти [вид. друге, допов.] / Роман Ярошенко. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2005. – 120 с.

Ярошенко Р. Роздуми над Євангелієм / Роман Ярошенко. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2004. – 104 с.

Ярошенко Р. Акафіст до Різдва Христового / Роман Ярошенко. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2003. – 32 с.

Ярошенко Р. Акафісти / Роман Ярошенко. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2001. – 120 с.


Філософсько-сакральні публікації:

Ярошенко Р. Під опікою Богородиці / Роман Ярошенко // Наш Собор. – Київ : «ВТС принт», 2012. – № 3 (17). – С. 14–15.

Ярошенко Р. Благодатні жнива / Роман Ярошенко // Наш Собор. – Київ : «ВТС принт», 2012. – № 1 (15). – С. 2–3.

Ярошенко Р. І нехай буде воля Твоя / Роман Ярошенко // Вечірній Івано-Франківськ. – Івано-Франківськ, 2009. – № 18 (162), 21 травня. – С. 3.

Ярошенко Р. «Хай будуть вуха твої уважні до голосу благання мого» (Пс. 129, 2) / Роман Ярошенко // Вечірній Івано-Франківськ. – Івано-Франківськ, 2009. – № 17 (161), 14 травня. – С. 15.

Ярошенко Р. «Бо де твій скарб, там і буде твоє серце» (Мт. 6, 21) / Роман Ярошенко // Вечірній Івано-Франківськ. – Івано-Франківськ, 2009. – № 16 (160), 7 травня. – С. 15.

Ярошенко Р. Щасливі ті, які не убачивши, увірували / Роман Ярошенко // Вечірній Івано-Франківськ. – Івано-Франківськ, 2009. – № 15 (159), 30 квітня. – С. 15.

Ярошенко Р. Христос Воскрес / Роман Ярошенко // Вечірній Івано-Франківськ. – Івано-Франківськ, 2009. – № 14 (158), 16 квітня. – С. 15.

Ярошенко Р. Молитва за померлих / Роман Ярошенко // Вечірній Івано-Франківськ. – Івано-Франківськ, 2009. – № 13 (157), 9 квітня. – С. 15.

Ярошенко Р. Віра / Роман Ярошенко // Вечірній Івано-Франківськ. – Івано-Франківськ, 2009. – № 12 (156), 2 квітня. – С. 15.

Ярошенко Р. Великий піст / Роман Ярошенко // Вечірній Івано-Франківськ. – Івано-Франківськ, 2009. – № 11 (155), 26 березня. – С. 15.

Ярошенко Р. «Любіть ворогів своїх, добро чиніть тим, хто вас ненавидить…» (Лк. 6, 27–42) / Роман Ярошенко // Вечірній Івано-Франківськ. – Івано-Франківськ, 2009. – № 10 (154), 19 березня. – С. 15.

Ярошенко Р. Покаяння / Роман Ярошенко // Вечірній Івано-Франківськ. – Івано-Франківськ, 2009. – № 9 (153), 12 березня. – С. 15.

Ярошенко Р. Спасіння через Відкуплення / Роман Ярошенко // Вечірній Івано-Франківськ. – Івано-Франківськ, 2009. – № 8 (152), 5 березня. – С. 15.

Ярошенко Р. Спільна молитва в родині / Роман Ярошенко // Вечірній Івано-Франківськ. – Івано-Франківськ, 2009. – № 7 (151), 26 лютого. – С. 15.

Ярошенко Р. Християнська покора / Роман Ярошенко // Вечірній Івано-Франківськ. – Івано-Франківськ, 2009. – № 6 (150), 19 лютого. – С. 6.

Ярошенко Р. Стрітення Господнє / Роман Ярошенко // Вечірній Івано-Франківськ. – Івано-Франківськ, 2009. – № 5 (149), 12 лютого. – С. 6.

Ярошенко Р. Світло Божественної літургії / Роман Ярошенко // Вечірній Івано-Франківськ. – Івано-Франківськ, 2009. – № 4 (148), 5 лютого. – С. 11.

Ярошенко Р. Життя через голос псалма / Роман Ярошенко // Вечірній Івано-Франківськ. – Івано-Франківськ, 2009. – № 3 (147), 29 січня. – С. 16.

Ярошенко Р. Христос Хрещаєтсья! / Роман Ярошенко // Вечірній Івано-Франківськ. – Івано-Франківськ, 2009. – № 2 (146), 22 січня. – С. 16.

Ярошенко Р. А що другий празник… / Роман Ярошенко // Вечірній Івано-Франківськ. – Івано-Франківськ, 2009. – № 1 (145), 15 січня. – С. 16.

Ярошенко Р. Різдво у наших душах / Роман Ярошенко // Вечірній Івано-Франківськ. – Івано-Франківськ, 2008. – № 48 (144), 31 грудня. – С. 16.

Ярошенко Р. Духовність і сучасність / Роман Ярошенко // Вечірній Івано-Франківськ. – Івано-Франківськ, 2008. – № 47 (143), 25 грудня. – С. 2.

Ярошенко Р. «Величаємо тебе, святителю Христовий Миколаю, і почитаємо пам’ять твою, бо ти молиш за нас Христа Бога нашого» (Величання празника) / Роман Ярошенко // Вечірній Івано-Франківськ. – Івано-Франківськ, 2008. – № 46 (142), 18 грудня. – С. 16.

Ярошенко Р. Друга неділя травня – День Матері / Роман Ярошенко // Світло правди. – Івано-Франківськ, 2007. – № 1 (75), травень. – С. 1.

Ярошенко Р. Святкування 100-річчя ІФДС / Роман Ярошенко // Христова нива. – Івано-Франківськ, 2007. – № 17 (41), квітень. – С. 4.

Ярошенко Р. 100-річчю Івано-Франківської Духовної семінарії імені свщмуч. Йосафата / Роман Ярошенко // Христова нива. – Івано-Франківськ, 2007. – № 17 (41), квітень. – С. 8.

Ярошенко Р. Воздвиження Чесного Хреста Господнього / Роман Ярошенко // Христова нива. – Івано-Франківськ, 2006. – № 13 (37), вересень. – С. 3.

Ярошенко Р. Любіть і прощайте / Роман Ярошенко // Нова Зоря. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2004. – № 8 (578), 20 лютого. – С. 3.

Ярошенко Р. Запалімо вогник Божої любові / Роман Ярошенко // Нова Зоря. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2004. – № 7 (577), 13 лютого. – С. 3.

Ярошенко Р. Нехай наше життя буде перлиною святості / Роман Ярошенко // Нова Зоря. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2004. – № 6 (576), 6 лютого. – С. 3.

Ярошенко Р. Будьмо покірними, щоб заслужити прощення / Роман Ярошенко // Нова Зоря. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2004. – № 5 (575), 30 січня. – С. 3.

Ярошенко Р. Господь чекає / Роман Ярошенко // Нова Зоря. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2004. – № 4 (574), 23 січня. – С. 3.

Ярошенко Р. Богоявлення Господнє / Роман Ярошенко // Нова Зоря. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2004. – № 3 (573), 15 січня. – С. 3.

Ярошенко Р. Різдво Христове / Роман Ярошенко // Нова Зоря. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2004. – № 1–2 (571–572), 7 січня. – С. 3.

Ярошенко Р. Не турбуймося про земне / Роман Ярошенко // Нова Зоря. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2003. – № 49 (569), 10 грудня. – С. 3.

Ярошенко Р. Прецінна світлиця і Діва / Роман Ярошенко // Нова Зоря. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2003. – № 48 (568), 3 грудня. – С. 3.

Ярошенко Р. Наш найбільший лікар / Роман Ярошенко // Нова Зоря. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2003. – № 47 (567), 26 листопада. – С. 3.

Ярошенко Р. Очистимо оселю своєї душі / Роман Ярошенко // Нова Зоря. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2003. – № 46 (566), 19 листопада. – С. 3.

Ярошенко Р. Не шукаймо винних у своїх ворогах / Роман Ярошенко // Нова Зоря. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2003. – № 45 (565), 12 листопада. – С. 3.

Ярошенко Р. Таємниці Божого царства / Роман Ярошенко // Нова Зоря. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2003. – № 44 (564), 5 листопада. – С. 3.

Ярошенко Р. Господи, вияви нам своє милосердя / Роман Ярошенко // Нова Зоря. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2003. – № 43 (563), 29 жовтня. – С. 3.

Ярошенко Р. Ви ж любіть ворогів ваших / Роман Ярошенко // Нова Зоря. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2003. – № 42 (562), 22 жовтня. – С. 3.

Ярошенко Р. Допоможи нам пізнати Тебе / Роман Ярошенко // Нова Зоря. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2003. – № 41 (561), 15 жовтня. – С. 3.

Ярошенко Р. Нехай по вірі нашій буде нам дано / Роман Ярошенко // Нова Зоря. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2003. – № 40 (560), 8 жовтня. – С. 3.

Ярошенко Р. Не занедбуймо дані Господом таланти / Роман Ярошенко // Нова Зоря. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2003. – № 39 (559), 1 жовтня. – С. 3.

Ярошенко Р. Хресту твоєму поклоняємось, Владико / Роман Ярошенко // Нова Зоря. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2003. – № 38 (558), 24 вересня. – С. 3.

Ярошенко Р. Багато бо покликаних, але вибраних мало / Роман Ярошенко // Нова Зоря. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2003. – № 37 (557), 17 вересня. – С. 3.

Ярошенко Р. Камінь, що став наріжним / Роман Ярошенко // Нова Зоря. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2003. – № 36 (556), 10 вересня. – С. 3.

Ярошенко Р. Приходь і йди за мною / Роман Ярошенко // Нова Зоря. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2003. – № 35 (555), 3 вересня. – С. 3.

Ярошенко Р. Молімось і прощаймо / Роман Ярошенко // Нова Зоря. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2003. – № 34 (554), 27 серпня. – С. 3.

Ярошенко Р. Господь – мудрість для мудрих / Роман Ярошенко // Нова Зоря. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2003. – № 33 (553), 20 серпня. – С. 3.

Ярошенко Р. Божа любов безмежна / Роман Ярошенко // Нова Зоря. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2003. – № 32 (552), 13 серпня. – С. 3.

Ярошенко Р. Господи, яви нам милосердя / Роман Ярошенко // Нова Зоря. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2003. – № 31 (551), 6 серпня. – С. 3.

Ярошенко Р. Господи, яви нам милосердя / Роман Ярошенко // Нова Зоря. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2003. – № 29–30 (549–550), 31 липня. – С. 3.

Ярошенко Р. Ідіть за мною / Роман Ярошенко // Нова Зоря. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2003. – № 26 (546), 25 червня. – С. 3.

Ярошенко Р. Перші будуть останніми, а останні – першими / Роман Ярошенко // Нова Зоря. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2003. – № 25 (545), 18 червня. – С. 3.

Ярошенко Р. П’ятидесятниця / Роман Ярошенко // Нова Зоря. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2003. – № 24 (544), 11 червня. – С. 3.

Ярошенко Р. Серце Ісуса любов’ю сяє / Роман Ярошенко // Християнський вісник. – Коломия, 2003. – № 6 (104). – С. 4.

Ярошенко Р. Неділя святих отців / Роман Ярошенко // Нова Зоря. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2003. – № 23 (543), 4 червня. – С. 3.

Ярошенко Р. Неділя сліпонародженого / Роман Ярошенко // Нова Зоря. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2003. – № 22 (542), 28 травня. – С. 3.

Ярошенко Р. Неділя самарянки / Роман Ярошенко // Нова Зоря. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2003. – № 21 (541), 21 травня. – С. 3.

Ярошенко Р. Неділя розслабленого / Роман Ярошенко // Нова Зоря. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2003. – № 20 (540), 14 травня. – С. 3.

Ярошенко Р. Неділя Томина / Роман Ярошенко // Нова Зоря. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2003. – № 19 (539), 7 травня. – С. 3.

Ярошенко Р. Благословен, хто йде в ім’я Господнє / Роман Ярошенко // Нова Зоря. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2003. – № 16 (536), 16 квітня. – С. 3.

Ярошенко Р. Прислухаймось до Божого Серця / Роман Ярошенко // Нова Зоря. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2003. – № 15 (535), 9 квітня. – С. 3.

Ярошенко Р. Господи, поможи моєму невірству / Роман Ярошенко // Нова Зоря. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2003. – № 14 (534), 2 квітня. – С. 3.

Ярошенко Р. Ісусе, допоможи Тебе любити / Роман Ярошенко // Нова Зоря. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2003. – № 13 (533), 26 березня. – С. 3.

Ярошенко Р. Христос любить і прощає / Роман Ярошенко // Нова Зоря. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2003. – № 12 (532), 19 березня. – С. 3.

Ярошенко Р. Йдімо дорогою Христа / Роман Ярошенко // Нова Зоря. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2003. – № 11 (531), 12 березня. – С. 3.

Ярошенко Р. У Вифлеємі Ісус народився / Роман Ярошенко // Нова Зоря. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2003. – № 1–2 (521–522), 3 січня. – С. 12.